Szkolenia dla NGO

 

ZAMKNIĘCIE ROKU 2024 W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I KOŚCIELNYCH
OSOBACH PRAWNYCH – E-SPRAWOZDANIA i ZMIANY W 2024/2025 R.

Uwaga: uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalną wersję wzorcowej polityki rachunkowości 2024 zawierającą wzór sprawozdania finansowego

I. RACHUNKOWOŚĆ – ZMIANY W 2023/2024 r.

 • 1. Sprawozdanie finansowe za 2024 r. (sporządzanie, zatwierdzanie, ogłaszanie).
 • 2. Polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, bezpośrednią podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych – adaptacja polityki do własnych potrzeb.
 • 3. Ujęcie w księgach rachunkowych skutków niektórych szczególnie ważnych operacji, to jest:
  • a. kalkulacji kosztów i przychodów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej i gospodarczej,
  • b. klasyfikacji działalności leczniczej,
  • c. operacji dotyczących aktywów trwałych i obrotowych,
  • d. ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego, w tym rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
  • e. ewidencja księgowa wszelkich form pozyskiwania środków na działalność statutową (najem, sponsoring, reklama, sms, crowd funding, działalność gospodarcza, darowizny, dotacje, granty i inne).
 • 4. Wyodrębnienie oraz powiązania działalności statutowej (statutowej pożytku publicznego) i gospodarczej.
 • 5. Planowane zmiany ustawy o rachunkowości

II. PODATKI W 2023/2024 ROKU (ZASADY OPODATKOWANIA I ORZECZNICTWO)

 • 1. Podatki – aktualności.
 • 2. Podatek dochodowy od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku, w tym z tytułu dotacji, darowizn itp.; zasady sporządzania deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT-D.
 • 3. Podatek od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem:
  • a. rozliczania działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej,
  • b. rozliczania dotacji,
  • c. działalności gospodarczej opodatkowanej VAT lub zwolnionej.
 • 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku (świadczenia niepieniężne, rozliczenia wolontariuszy, pomoc społeczna, zapomogi, darowizny, szkolenia, imprezy integracyjne, jubileusze, loterie, aukcje, zasiłki i inne).
 • 5. Bieżące orzecznictwo podatkowe.

III. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO (WYMAGANIA KONTROLI)

 • 1. Wyodrębnienie przychodów, kosztów, wyników, środków pieniężnych.
 • 2. Rozliczanie 1 % pdof.
 • 3. Działalność statutowa nieodpłatna, statutowa odpłatna oraz gospodarcza – wpływ właściwej identyfikacji, klasyfikacji i prezentacji na wypełnianie postanowień różnych gałęzi prawa (o działal­ności pożytku publicznego, bilansowego, podatkowego i innych).

IV. DYSKUSJA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

 

Szkolenia odbędą się w formule  stacjonarnej lub on-line od godz. 9:30 do godz. 16:00 w naszej siedzibie w następujących terminach:

W przypadku osób, które uczestniczyły w podobnych szkoleniach we wcześniejszych latach lub w przypadku zgłoszenia 2 lub więcej osób oferujemy rabat w wysokości 5 %.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonać na poniższym druku przesyłając go wraz z kopią dowodu wpłaty na konto nr 91 1500 1865 1218 6009 8582 0000, PERFECTUM – AUDIT Doradcy Finansowo – Księgowi Spółka z o. o., 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98. 

Pragniemy poinformować, że prowadzimy szkolenia o powyższej tematyce także na indywidualne zlecenia jednostek wielooddziałowych.

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO

w szkoleniu:
ZAMKNIĘCIE ROKU 2024 W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I KOŚCIELNYCH OSOBACH PRAWNYCH

  w następującym terminie (nach):

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Data:

  podpis:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98 wyłącznie dla celów oferowanych szkoleń zawodowych.Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98.

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres perfectumaudit@perfectumaudit.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane, w tym w szczególności poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

  Data:

  podpis:

  Kontakt

  Adres

  02-777 Warszawa
  al. Komisji Edukacji Narodowej 98

  Telefon

  Firma audytorska

  nr 1433

  KRS

  0000016687

  NIP

  PL5251026608

  REGON

  011721700

  Nr rachunku bankowego

  91 1500 1865 1218 6009 8582 0000