Szkolenia dla NGO

 

ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I KOŚCIELNYCH
OSOBACH PRAWNYCH – E-SPRAWOZDANIA i ZMIANY W 2022/2023 R.

Uwaga: uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalną wersję wzorcowej polityki rachunkowości 2022 zawierającą wzór sprawozdania finansowego

I. RACHUNKOWOŚĆ – ZMIANY W 2022/2023 r.

 • 1. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. (sporządzanie, zatwierdzanie, ogłaszanie).
 • 2. Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych oraz ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych.
 • 3. Wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie  na sprawozdania finansowe.
 • 4. Polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, bezpośrednią podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych – adaptacja polityki do własnych potrzeb.
 • 5. Ujęcie w księgach rachunkowych skutków niektórych szczególnie ważnych operacji, to jest:
  • a. kalkulacji kosztów i przychodów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej i gospodarczej,
  • b. klasyfikacji działalności leczniczej,
  • c. operacji dotyczących aktywów trwałych i obrotowych,
  • d. ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego, w tym rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
  • e. ewidencja księgowa wszelkich form pozyskiwania środków na działalność statutową (najem, sponsoring, reklama, sms, crowd funding, działalność gospodarcza, darowizny, dotacje, granty i inne).
 • 6. Wyodrębnienie oraz powiązania działalności statutowej (statutowej pożytku publicznego) i gospodarczej.

II. PODATKI W 2022/2023 ROKU (ZASADY OPODATKOWANIA I ORZECZNICTWO)

 • 1. POLSKI ŁAD – aktulności.
 • 2. Zasady opodatkowania pomocy Ukrainie w spekcie podatków: CIT, PIT, VAT i innych danin publicznych.
 • 3. Nowe zasady wystawiania faktur w 2023 r. – system KSeF.
 • 4. Podatek dochodowy od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku, w tym z tytułu dotacji, darowizn itp.; zasady sporządzania deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT-D.
 • 5. Podatek od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem:
  • a. rozliczania działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej,
  • b. rozliczania dotacji,
  • c. działalności gospodarczej opodatkowanej VAT lub zwolnionej.
 • 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku (świadczenia niepieniężne, rozliczenia wolontariuszy, pomoc społeczna, zapomogi, darowizny, szkolenia, imprezy integracyjne, jubileusze, loterie, aukcje, zasiłki i inne).
 • 7. Bieżące orzecznictwo podatkowe.

III. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO (WYMAGANIA KONTROLI)

 • 1. Wyodrębnienie przychodów, kosztów, wyników, środków pieniężnych.
 • 2. Rozliczanie 1 % pdof.
 • 3. Działalność statutowa nieodpłatna, statutowa odpłatna oraz gospodarcza – wpływ właściwej identyfikacji, klasyfikacji i prezentacji na wypełnianie postanowień różnych gałęzi prawa (o działal­ności pożytku publicznego, bilansowego, podatkowego i innych).

IV. DYSKUSJA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

 

Szkolenia odbędą się w formule  ON-LINE  na platformie MS TEAMS  w godz. (09:30 – logowanie) 10:00 – 16:00 w następujących terminach:

W przypadku osób, które uczestniczyły w podobnych szkoleniach we wcześniejszych latach lub w przypadku zgłoszenia 2 lub więcej osób oferujemy rabat w wysokości 5 %.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonać na poniższym druku przesyłając go wraz z kopią dowodu wpłaty na konto nr 91 1500 1865 1218 6009 8582 0000, PERFECTUM – AUDIT Doradcy Finansowo – Księgowi Spółka z o. o., 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98. 

Pragniemy poinformować, że prowadzimy szkolenia o powyższej tematyce także na indywidualne zlecenia jednostek wielooddziałowych.

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO

w szkoleniu:
ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I KOŚCIELNYCH OSOBACH PRAWNYCH

w następującym terminie (nach):
1.
2.
3.
4.
5.
Data:
podpis:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98 wyłącznie dla celów oferowanych szkoleń zawodowych.Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres perfectumaudit@perfectumaudit.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane, w tym w szczególności poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

Data:
podpis:

Kontakt

Adres

02-777 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98

Telefon

Firma audytorska

nr 1433

KRS

0000016687

NIP

PL5251026608

REGON

011721700

Nr rachunku bankowego

91 1500 1865 1218 6009 8582 0000