Szkolenia dla NGO

 

ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I KOŚCIELNYCH
OSOBACH PRAWNYCH – E-SPRAWOZDANIA i ZMIANY W 2020 R.

Uwaga: uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalną wersję wzorcowej polityki rachunkowości 2020 zawierającą wzór sprawozdania finansowego

I. RACHUNKOWOŚĆ – ZMIANY W 2019/2020 r. - UWAGA: Sprawozdanie w JPK (XML) już dla wszystkich organizacji rozliczających się z US

 • 1. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – Uwaga E-SPRAWOZDANIE W (JPK) XML już dla wszystkich organizacji rozliczających się z US.
 • 2. Obowiązek wyboru zakresu sprawozdania finansowego zgodnego z załącznikiem nr 1 lub nr 6 ustawy o rachunkowości – porównanie.
 • 3. Polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, bezpośrednią podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych – adaptacja polityki do własnych potrzeb.
 • 4. Ujęcie w księgach rachunkowych skutków niektórych szczególnie ważnych operacji, to jest:
  • a. kalkulacji kosztów i przychodów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej i gospodarczej
  • b. klasyfikacji działalności leczniczej
  • c. operacji dotyczących aktywów trwałych i obrotowych
  • d. ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego, w tym rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów
  • e. ewidencja księgowa wszelkich form pozyskiwania środków na działalność statutową (najem, sponsoring, reklama, sms, crowd funding, działalność gospodarcza, darowizny, dotacje, granty i inne)
 • 5. Rachunkowość (w tym dowody księgowe i księgi rachunkowe) w zakresie realizacji i rozliczeń projektów finansowanych i dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.
 • 6. Inwentaryzacja aktywów i pasywów oraz rozliczenie i ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych.
 • 7. Wyodrębnienie oraz powiązania działalności statutowej (statutowej pożytku publicznego) i gospodarczej.

II. PODATKI W 2019/2020 ROKU (ZASADY OPODATKOWANIA I ORZECZNICTWO)

 • 1. Jednolity plik kontrolny i podzielona płatność
 • 2. Podatek dochodowy od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku, w tym z tytułu dotacji, darowizn itp.; zasady sporządzania deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT-D.
 • 3. Podatek od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podatku VAT, to jest:
  • a. zmian związanych z ustalaniem tzw. prewspółczynnika
  • b. rozliczania działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej
  • c. rozliczania dotacji
  • d. działalności gospodarczej opodatkowanej VAT lub zwolnionej
 • 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku (świadczenia niepieniężne, rozliczenia wolontariuszy, pomoc społeczna, zapomogi, darowizny, szkolenia, imprezy integracyjne, jubileusze, loterie, aukcje, zasiłki i inne).
 • 5. Zmiany w ustawach podatkowych 2019/2020:
  • a. NIP na paragonie fiskalnym dla potrzeb fakturowania,
  • b. nowy próg podatkowy w PIT – 17 %,
  • c. poszerzony obowiązkowy split payment,
  • d. nowy JPK_VAT,
  • e. indywidualny rachunek podatkowy,
  • f. matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS),
  • g. zerowy PIT dla młodych,
  • h. likwidacja deklaracji VAT,
  • i. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia,
  • j. „Biała lista” podatników.

III. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO (WYMAGANIA KONTROLI)

 • 1. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego.
 • 2. Rozliczanie 1 % pdof.
 • 3. Sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego.
 • 4. Działalność statutowa nieodpłatna, statutowa odpłatna oraz gospodarcza – wpływ właściwej identyfikacji, klasyfikacji i prezentacji na wypełnianie postanowień różnych gałęzi prawa (o działal­ności pożytku publicznego, bilansowego, podatkowego i innych).

IV. DYSKUSJA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

 
Szkolenia odbędą się w naszym lokalu w Warszawie, aleja Komisji Edukacji Narodowej 98 (przy stacji metra „URSYNÓW”) w godz. 09:30 – 16:00 w następujących terminach:
W przypadku osób, które uczestniczyły w podobnych szkoleniach we wcześniejszych latach oferujemy rabat w wysokości 10 %; w przypadku zgłoszenia 2 lub więcej osób, w celu ustalenia rabatu prosimy o kontakt telefoniczny.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonać na poniższym druku przesyłając go wraz z kopią dowodu wpłaty na konto nr 91 1500 1865 1218 6009 8582 0000, PERFECTUM – AUDIT Doradcy Finansowo – Księgowi Spółka z o. o., 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Liczbę miejsc, ze względów organizacyjnych, ograniczamy do 30 na poszczególne terminy; za­decyduje kolejność zgło­­szeń potwierdzona wpłatami.

Pragniemy poinformować, że prowadzimy szkolenia o powyższej tematyce także na indywidualne zlecenia jednostek wielooddziałowych.

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO

w szkoleniu:
ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I KOŚCIELNYCH OSOBACH PRAWNYCH

w następującym terminie (nach):
1.
2.
3.
4.
5.
Data:
podpis:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98 wyłącznie dla celów oferowanych szkoleń zawodowych.Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres perfectumaudit@perfectumaudit.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane, w tym w szczególności poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

Data:
podpis:

Kontakt

Adres

02-777 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98

Telefon

Firma audytorska

nr 1433

KRS

0000016687

NIP

PL5251026608

REGON

011721700

Nr rachunku bankowego

91 1500 1865 1218 6009 8582 0000