Audyt zewnętrzny projektów

Audyt funduszy unijnych oraz innych środków pomocowych wykonujemy po przedstawieniu nam przez Państwa Firmę następujących danych, niezbędnych do określenia ceny:

KARTA INFORMACYJNA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO PROJEKTY FINANSOWANE Z DOTACJI, GRANTÓW ITP.

  1. Nazwa firmy

  2. Adres z kodem pocztowym

  3. NIP

  4. Nr w KRS

  5. Imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w umowach:

  6. Nr telefonu, faxu, e-mail

  7. Nazwa programu, działania, projektu

  8. Całkowity budżet projektu

  9. Liczba dokumentów księgowych w projekcie

  10. Liczba pozycji budżetu

  11. Zródła finansowania

  12. Termin przeprowadzenia audytu

  13. Szacunkowy koszt audytu projektu

  Prosimy o podjęcie decyzji w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98 wyłącznie dla celów przygotowania oferty na audyt zewnętrzny projektówNie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98.

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres perfectumaudit@perfectumaudit.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane, w tym w szczególności poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

  Kontakt

  Adres

  02-777 Warszawa
  al. Komisji Edukacji Narodowej 98

  Telefon

  Firma audytorska

  nr 1433

  KRS

  0000016687

  NIP

  PL5251026608

  REGON

  011721700

  Nr rachunku bankowego

  91 1500 1865 1218 6009 8582 0000