Audyt zewnętrzny projektów

Audyt funduszy unijnych oraz innych środków pomocowych wykonujemy po przedstawieniu nam przez Państwa Firmę następujących danych, niezbędnych do określenia ceny:

KARTA INFORMACYJNA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO PROJEKTY FINANSOWANE Z DOTACJI, GRANTÓW ITP.

1. Nazwa firmy

2. Adres z kodem pocztowym

3. NIP

4. Nr w KRS

5. Imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w umowach:

6. Nr telefonu, faxu, e-mail

7. Nazwa programu, działania, projektu

8. Całkowity budżet projektu

9. Liczba dokumentów księgowych w projekcie

10. Liczba pozycji budżetu

11. Zródła finansowania

12. Termin przeprowadzenia audytu

13. Szacunkowy koszt audytu projektu

Prosimy o podjęcie decyzji w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98 wyłącznie dla celów przygotowania oferty na audyt zewnętrzny projektówNie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres perfectumaudit@perfectumaudit.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane, w tym w szczególności poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

Kontakt

Adres

02-777 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98

Telefon

Firma audytorska

nr 1433

KRS

0000016687

NIP

PL5251026608

REGON

011721700

Nr rachunku bankowego

91 1500 1865 1218 6009 8582 0000