Obligatoryjne Szkolenia Biegłych Rewidentów

OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2024 ROKU

Szanowni Państwo,

Zarząd PERFECTUM − AUDIT Doradcy Finansowo – Księgowi, Spółka z o. o. w Warszawie pragnie poinformować, że organizuje obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów, zgodnie z obowiązującą w 2024 roku tematyką, według następujących modułów:

R

Moduł 22 – Umowy o niezakończone usługi, ujęcie rachunkowe oraz procedury badania (8 godzin ),

R

Moduł 1 – Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego (8 godzin ),

R

Moduł 4 – Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania (16 godzin),

R

Moduł 30 – Rachunkowość i badanie sprawozdań organizacji pozarządowych (8 godzin).

Szkolenia odbędą się w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 98, w naszym lokalu, bezpośrednio przy STACJI METRA – „URSYNÓW”, w godzinach 9:30 – 16:00, w następujących terminach:

Moduł 22 (8h) – 07.10.2024 r.  Cena 420 zł
Moduł 1 (8h) – 08.10.2024 r. Cena 420 zł
Moduł 4 (16h) – 09-10.10.2024 r. 
Cena 690 zł
Moduł 30 (8h) – 11.10.2024 r.  
Cena 420 zł

Szczegółowe programy szkoleń oraz materiały przekażemy, według poszczególnych modułów, w pierwszym dniu zajęć. Wykładowcami na seminariach będą biegli rewidenci z długoletnią praktyką zawodową i dydaktyczną wyróżniający się znajomością danych zagadnień. Uczestnicy naszych seminariów z lat poprzednich zapłacą odpowiednio o 5 % mniej za każdy wybrany moduł.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach, według wybranych terminów, prosimy dokonać w poniższym formularzu (lub e–mailem: perfectumaudit@perfectumaudit.pl), przesyłając go wraz z kopią dowodu wpłaty na konto nr 91 1500 1865 1218 6009 8582 0000 w Santander Bank Polska  na adres PERFECTUM − AUDIT Doradcy Finansowo − Księgowi, Spółka z o. o. 02-777 Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Liczba miejsc podlega ograniczeniom – zadecyduje ko­lejność zgłoszeń.

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO

  zgłaszający - imię i nazwisko lub pieczęć firmowa :

  w obligatoryjnym szkoleniu – moduł (y):

  w następującym terminie (nach):

  Nr w rejestrze biegłych rewidentów

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Data:

  podpis:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98 wyłącznie dla celów oferowanych szkoleń zawodowych.Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98.

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres perfectumaudit@perfectumaudit.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane, w tym w szczególności poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

  Data:

  podpis:

  Kontakt

  Adres

  02-777 Warszawa
  al. Komisji Edukacji Narodowej 98

  Telefon

  Firma audytorska

  nr 1433

  KRS

  0000016687

  NIP

  PL5251026608

  REGON

  011721700

  Nr rachunku bankowego

  91 1500 1865 1218 6009 8582 0000