Obligatoryjne Szkolenia Biegłych Rewidentów

OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2022 ROKU

Szanowni Państwo,

Zarząd PERFECTUM − AUDIT Doradcy Finansowo – Księgowi, Spółka z o. o. w Warszawie pragnie poinformować, że organizuje obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów, zgodnie z obowiązującą w 2022 roku tematyką, według następujących modułów:

R

Moduł 3 – Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych (8 godzin ),

R

Moduł 1 – Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego (8 godzin ),

R

Moduł 22 – Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego (16 godzin ),

R

Moduł 23 – Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór (8 godzin).

Szkolenia odbędą się w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 98, w naszym lokalu, bezpośrednio przy STACJI METRA – „URSYNÓW”, w następujących terminach:
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 – 16:00.

Szczegółowe programy szkoleń oraz materiały przekażemy, według poszczególnych modułów, w pierwszym dniu zajęć. Wykładowcami na seminariach będą biegli rewidenci z długoletnią praktyką zawodową i dydaktyczną wyróżniający się znajomością danych zagadnień. Uczestnicy naszych seminariów z lat poprzednich zapłacą odpowiednio o 5 % mniej za każdy wybrany moduł.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach, według wybranych terminów, prosimy dokonać na poniższym druku (lub e–mailem: perfectumaudit@perfectumaudit.pl), przesyłając go wraz z kopią dowodu wpłaty na konto nr 91 1500 1865 1218 6009 8582 0000 w Santander Bank Polska  na adres PERFECTUM − AUDIT Doradcy Finansowo − Księgowi, Spółka z o. o. 02-777 Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Liczba miejsc podlega ograniczeniom – zadecyduje ko­lejność zgłoszeń.

ZGŁASZAM UCZESTNICTWO

zgłaszający - imię i nazwisko lub pieczęć firmowa :
w obligatoryjnym szkoleniu 2022 r. – moduł (y):
w następującym terminie (nach):
Nr w rejestrze biegłych rewidentów
1.
2.
3.
4.
5.
Data:
podpis:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98 wyłącznie dla celów oferowanych szkoleń zawodowych.Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres perfectumaudit@perfectumaudit.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane, w tym w szczególności poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

Data:
podpis:

Kontakt

Adres

02-777 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98

Telefon

Firma audytorska

nr 1433

KRS

0000016687

NIP

PL5251026608

REGON

011721700

Nr rachunku bankowego

91 1500 1865 1218 6009 8582 0000