Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych wykonujemy na zlecenie podmiotów gospodarczych i pozostałych niezależnie od formy prawnej oraz rodzaju prowadzonej działalności ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych.

Do przedstawienia Państwu pełnej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne są podstawowe dane o działalności Państwa Firmy. W związku z tym prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas następujących danych:

KARTA INFORMACYJNA PODMIOTU BADANEGO

1. Nazwa :

2. Numer NIP i numer KRS:

3. Imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w umowach:

4. Adres z kodem pocztowym:

5. Nr telefonu, faxu, e-mail:

6. Rodzaj prowadzonej działalności:

Treść

Rok bieżący

Rok ubiegły

7. Liczba zatrudnionych pracowników

8. Liczba zatrudnionych w dziale księgowości

9. Liczba wyodrębnionych oddziałów (zakładów)

10. Czy odziały (zakłady) sporządzają sprawozdanie finansowe?
TakNie

11. Suma bilansowa

12. Przychody z działalności podstawowej

13. Pozostałe przychody operacyjne

14. Przychody finansowe

15. Średnia miesięczna liczba dowodów księgowych - w księdze głównej

16. Liczba przedsięwzięć (projektów)

17. Liczba kontrahentów w roku bieżącym:
a) krajowych:
b) zagranicznych:

18. System rozliczania kosztów (zaznaczyć właściwy):
rodzajowykalkulacyjny

19. Proponowany termin zakończenia badania:

20. Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do zawarcia umowy z naszą Firmą:

Prosimy o podjęcie decyzji w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98 wyłącznie dla celów przygotowania oferty na badanie sprawozdań finansowych.Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres perfectumaudit@perfectumaudit.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane, w tym w szczególności poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

Kontakt

Adres

02-777 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98

Telefon

Firma audytorska

nr 1433

KRS

0000016687

NIP

PL5251026608

REGON

011721700

Nr rachunku bankowego

91 1500 1865 1218 6009 8582 0000