Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych wykonujemy na zlecenie podmiotów gospodarczych i pozostałych niezależnie od formy prawnej oraz rodzaju prowadzonej działalności ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych.

Do przedstawienia Państwu pełnej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne są podstawowe dane o działalności Państwa Firmy. W związku z tym prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas następujących danych:

KARTA INFORMACYJNA PODMIOTU BADANEGO

  1. Nazwa :

  2. Numer NIP i numer KRS:

  3. Imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w umowach:

  4. Adres z kodem pocztowym:

  5. Nr telefonu, faxu, e-mail:

  6. Rodzaj prowadzonej działalności:

  Treść

  Rok bieżący

  Rok ubiegły

  7. Liczba zatrudnionych pracowników

  8. Liczba zatrudnionych w dziale księgowości

  9. Liczba wyodrębnionych oddziałów (zakładów)

  10. Czy odziały (zakłady) sporządzają sprawozdanie finansowe?

  TakNie

  11. Suma bilansowa

  12. Przychody z działalności podstawowej

  13. Pozostałe przychody operacyjne

  14. Przychody finansowe

  15. Średnia miesięczna liczba dowodów księgowych - w księdze głównej

  16. Liczba przedsięwzięć (projektów)

  17. Liczba kontrahentów w roku bieżącym:

  a) krajowych:

  b) zagranicznych:

  18. System rozliczania kosztów (zaznaczyć właściwy):

  rodzajowykalkulacyjny

  19. Proponowany termin zakończenia badania:

  20. Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do zawarcia umowy z naszą Firmą:

  Prosimy o podjęcie decyzji w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98 wyłącznie dla celów przygotowania oferty na badanie sprawozdań finansowych.Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PERFECTUM − AUDIT, Spółkę z o.o. w Warszawie, Al. KEN 98.

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres perfectumaudit@perfectumaudit.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane, w tym w szczególności poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

  Kontakt

  Adres

  02-777 Warszawa
  al. Komisji Edukacji Narodowej 98

  Telefon

  Firma audytorska

  nr 1433

  KRS

  0000016687

  NIP

  PL5251026608

  REGON

  011721700

  Nr rachunku bankowego

  91 1500 1865 1218 6009 8582 0000