Audit in NGO/OPP

The scope of services provided to community organizations

For over twenty years we have conduted our business for the benefit of non-governmental organizations. We work closely with a number of foundations, unions and associations performing audits and advisory services to these organizations. We have knowledge, experience and technical capacity with a nationwide overview of issues related to accounting and taxes in voluntary organizations.

The most of our services to the third sector include:

Z

audit of financial statements

Z

external audits of projects financed from European funds

Z

external audits of projects funded by PFRON and other national institutions

Z

external audits of projects financed by international institutions such as the European Commission, the UN, including in the framework of the 7th Framework Programme, EuropeAid and others

Z

continuous supervision for accounting

Z

continuous counselling for accounting and taxes

Z

guidance and assistance in proceedings control

Z

development of applications in cases of issuing binding interpretations of tax

Z

bookkeeping

Z

training

List

NGOs and other social organizations for which we performed our services in the audit of financial statements, advice, trainings and others

1-25

1. Polski Czerwony Krzyż
2. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
3. Caritas Polska
4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
5. Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
6. Fundacja Instytut Spraw Publicznych
7. Fundacja WWF Polska
8. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
9. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”
10. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
11. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
12. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
13. Polsko – Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
14. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych (…) “CROSS”
15. Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera
16. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
17. Fundacja “Pro Caritate”
18. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
19. Caritas Archidiecezji Warszawskiej
20. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
21. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
22. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny
23. Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych
24. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
25. Towarzystwo “Nasz Dom”

26-50

26. Fundacja Anny Dymnej “Mimo Wszystko”
27. Fundacja Przyjaciółka
28. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
29. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
30. Fundacja “Unia Pomocy Niepełnosprawnym-Szansa”
31. Polski Związek Motorowy Zarząd Główny
32. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
33. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
34. Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie
35. Polskie Towarzystwo Socjologiczne
36. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
37. Okręgowa Rada Adwokacka
38. Krajowa Izba Architektów
39. Fundacja HABITAT FOR HUMANITY POLAND
40. Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii
41. Krajowa Rada Radców Prawnych
42. STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE “DROGA”
43. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW GDAŃSKA
44. Stowarzyszenie Św. Faustyny “FIDES”
45. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Śląskiej Chorągwi
46. Stowarzyszenie Koalicja Karat
47. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska
48. Fundacja Galerii Foksal
49. Komenda Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP
50. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej im. Aleksandra Kamińskiego

51-75

51. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Krakowskiej
52. Fundacja Pomocy Społecznej
53. Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim
54. Fundacja Braterskiej Pomocy Świętego Huberta
55. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska
56. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego
57. Chorągiew Dolnośląska ZHP
58. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej
59. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego
60. Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego
61. Fundacja Elektrowni Rybnik
62. Fundacja Pomoc Potrzebującym
63. Związek Pracodawców-Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej
64. Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem “MADA”
65. Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego
66. Fundacja Poszanowania Energii
67. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
68. Fundacja TVN Nie Jesteś Sam
69. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu
70. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
71. Fundacja Ewy Błaszczyk “Akogo”
72. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
73. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
74. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne “TEATR GRODZKI”
75. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

76-100

76. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
77. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
78. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
79. Hospicjum Św. Kamila
80. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “TACY SAMI” w Łowiczu, Warsztat Terapii Zajęciowej
81. Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego “KLUCZ”
82. Oddział Warmińsko – Mazurski Polskiego Związku Głuchych
83. Fundacja “VALETUDINARIA”
84. Stowarzyszenie Wspólnota Polska
85. Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha
86. Fundacja Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010
87. Hospicjum Im. Św. Maksymiliana Kolbego W Koszalinie
88. Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny ZOZ Zgromadzenie Księży Marianów
89. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie
90. Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza
91. Środkowoeuropejska Fundacja Edukacyjna
92. Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM im. Św. Łazarza
93. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie
94. Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” – 80
95. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
96. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Zakład dla Niewidomych w Laskach
97. Cal. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
98. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
99. Stowarzyszenie Charytatywne “ŻYĆ GODNIE” Warsztat Terapii Zajęciowej
100. Warsztaty Terapii Zajęciowej Przy Stowarzyszeniu “Radość” W Dębicy

101-107

101. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny
102. Związek Nauczycielstwa Polskiego
103. Fundacja Dzieciom “Zdążyć Z Pomocą”
104. Fundacja ePaństwo
105. Fundacja Dobrej Edukacji
106. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
107. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

Contact

Address

02-777 Warszawa
al. Komisji Edukacji Narodowej 98

Phone

Audit company

No. 1433

KRS

0000016687

NIP

PL5251026608

REGON

011721700

Bank account number

91 1500 1865 1218 6009 8582 0000