Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /szkolenia-zawodowe.php:1) in /top.php on line 1
Szkolenia dla NGO - organizacji pozarządowych - PERFECTUM-AUDIT, Warszawa

Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK
02-777 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98
tel. +48 (22) 644 27 67
tel./fax: +48 (22) 644 27 62
e-mail: perfectumaudit@perfectumaudit.pl
Sekretariat czynny do godz. 16:00

Szkolenia dla NGO

SZKOLENIE

ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I KOŚCIELNYCH
OSOBACH PRAWNYCH

Uwaga: uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalną wersję wzorcowej polityki rachunkowości 2018 zawierającą wzór sprawozdania finansowego

I. RACHUNKOWOŚĆ – ZMIANY W 2018 r.

 1. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
 2. Obowiązek wyboru zakresu sprawozdania finansowego zgodnego z załącznikiem nr 1 lub nr 6 ustawy o rachunkowości – porównanie.
 3. Polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, bezpośrednią podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych – adaptacja polityki do własnych potrzeb.
 4. Ujęcie w księgach rachunkowych skutków niektórych szczególnie ważnych operacji, to jest:
  1. kalkulacji kosztów i przychodów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej i gospodarczej,
  2. klasyfikacji działalności leczniczej,
  3. operacji dotyczących aktywów trwałych i obrotowych,
  4. ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego, w tym rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów,
  5. ewidencja księgowa wszelkich form pozyskiwania środków na działalność statutową (najem, sponsoring, reklama, sms, crowd funding, działalność gospodarcza, darowizny, dotacje, granty i inne).
 5. Rachunkowość (w tym dowody księgowe i księgi rachunkowe) w zakresie realizacji i rozliczeń projektów finansowanych i dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.
 6. Inwentaryzacja aktywów i pasywów oraz rozliczenie i ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych.
 7. Wyodrębnienie oraz powiązania działalności statutowej (statutowej pożytku publicznego) i gospodarczej.

II. PODATKI W 2018 ROKU (ZASADY OPODATKOWANIA I ORZECZNICTWO)

 1. Jednolity plik kontrolny i podzielona płatność
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku, w tym z tytułu dotacji, darowizn itp.; zasady sporządzania deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT-D.
 3. Podatek od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zmian w podatku VAT, to jest:
  1. zmian związanych z ustalaniem tzw. prewspółczynnika,
  2. rozliczania działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej,
  3. rozliczania dotacji,
  4. działalności gospodarczej opodatkowanej VAT lub zwolnionej.
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem dochodów wolnych od podatku (świadczenia niepieniężne, rozliczenia wolontariuszy, pomoc społeczna, zapomogi, darowizny, szkolenia, imprezy integracyjne, jubileusze, loterie, aukcje, zasiłki i inne).
 5. Zmiany w ustawach podatkowych w najbliższym czasie.

III. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
(WYMAGANIA KONTROLI)

 1. Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego.
 2. Rozliczanie 1 % pdof
 3. Sporządzanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego.
 4. Działalność statutowa nieodpłatna, statutowa odpłatna oraz gospodarcza – wpływ właściwej identyfikacji, klasyfikacji i prezentacji na wypełnianie postanowień różnych gałęzi prawa (o działal­ności pożytku publicznego, bilansowego, podatkowego i innych).

IV. DYSKUSJA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

Szkolenia odbędą się w naszym lokalu w Warszawie, aleja Komisji Edukacji Narodowej 98 (przy stacji metra „URSYNÓW”) w godz. 09:30 – 16:00 w następujących terminach:

29-30.11.2018 r.
(odpłatność 650 zł od osoby)
w tym
materiały szkoleniowe, napoje, obiady

W przypadku osób, które uczestniczyły w podobnych szkoleniach we wcześniejszych latach oferujemy rabat w wysokości 10 %; w przypadku zgłoszenia 2 lub więcej osób, w celu ustalenia rabatu prosimy o kontakt telefoniczny.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy dokonać na poniższym druku przesyłając go wraz z kopią dowodu wpłaty na konto nr 91 1500 1865 1218 6009 8582 0000, PERFECTUM – AUDIT Doradcy Finansowo – Księgowi Spółka z o. o., 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Liczbę miejsc, ze względów organizacyjnych, ograniczamy do 30 na poszczególne terminy; za­decyduje kolejność zgło­­szeń potwierdzona wpłatami.

Pragniemy poinformować, że prowadzimy szkolenia o powyższej tematyce także na indywidualne zlecenia jednostek wielooddziałowych.

Oferty naszych wydawnictw oraz innych usług, w tym badania sprawozdań finansowych, audytów zewnętrznych projektów unijnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych itd. znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.perfectumaudit.pl.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Karwowski

PREZES ZARZĄDU
(biegły rewident)


ZGŁASZAM UCZESTNICTWO
w szkoleniu:
ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I KOŚCIELNYCH OSOBACH PRAWNYCH
w następującym terminie (nach):
1.
(imię i nazwisko)
2.
(adres zamieszkania, kod pocztowy)
3.
(nazwa firmy, adres, NIP do wystawienia faktury VAT)
4.
(nr tel., e-mail)
Data
(podpis)
Prosimy o podjęcie decyzji w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.


Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres perfectumaudit@perfectumaudit.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane, w tym w szczególności poza EOG ani organizacjom międzynarodowym.


Data
(podpis)

PERFECTUM-AUDIT, Warszawa - Szkolenia dla NGO - organizacji pozarządowych.