Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK
02-777 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98
tel. +48 (22) 644 27 67
tel./fax: +48 (22) 644 27 62
e-mail: perfectumaudit@perfectumaudit.pl
Sekretariat czynny do godz. 16:00

I N F O R M A C J A
o Firmie audytorskiej

 1. Nazwa Firmy audytorskiej: PERFECTUM – AUDIT, Doradcy Finansowo – Księgowi,
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, wpisana do rejestru PIBR pod numerem 1433 od dnia 21 maja 1996 r.
 2. Kapitał zakładowy Spółki: 105.000 zł.
 3. Adres siedziby: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98.
 4. Telefon: 22 644-27-67, 0-605-539-538,
  tel./fax: 22 644-27-62,
  strona internetowa: www.perfectumaudit.pl
  e-mail: perfectumaudit@perfectumaudit.pl
 5. Doświadczenie w badaniu rocznych sprawozdań finansowych wybranych większych jednostek gospodarczych,
  organizacji pozarządowych pożytku publicznego i innych instytucji i organizacji:
  Lp.Nazwa i siedziba jednostkiLiczba oddziałów/spółekRok obrotowy
  1.POLMOS S. A.
  w Żyrardowie
  11996 i 1997
  2.NORCO Sp. z o.o.12015, 2016, 2017
  3.AM Technologies Sp. z o.o.12015, 2016, 2017
  4.Schulke Polska Sp. z o.o.52011, 2012, 2013
  5.PFR SA – Grupa Kapitałowa52015, 2016, 2017
  6.Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  w Warszawie
  41996
  7.Polski Czerwony Krzyż172015, 2016, 2017
  8.PWPW TI Sp z o.o.
  w Warszawie
  12007
  9.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
  w Częstochowie
  1422015, 2016, 2017
  10.Fundacja – Instytut Spraw Publicznych12015, 2016, 2017
  11.Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A.
  w Warszawie
  12000, 2002, 2003
  12.Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
  w Warszawie
  12003, 2004
  13.PAJ − MEDIA (POLSAT) Spółka z o. o.
  w Warszawie
  11998 i 1999
  14.Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików w tym
  zakłady naukowo – badawcze i spółki z o. o. Instytutu
  15/72005, 2006, 2009
  15.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie
  12006, 2007, 2008
  16.Polsko – Amerykańska Komisja Fulbrighta
  w Warszawie
  12006, 2007, 2008
  17.Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich22002, 2003, 2004
  18.Necso Entrecanales Cubiertas S. A.
  w Warszawie
  12003
  19.Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  w Warszawie
  122012, 2013, 2017
  20.DIPARLUX I SUFRALUX – Firmy dystrybucji kosmetykówx2015, 2016, 2017
  21.Związek Harcerstwa Polskiego (i jednostki organizacyjne Związku)42015, 2016, 2017
  22.CARITAS (jednostki organizacyjne CARITAS)52015, 2016, 2017
  23.Sanatoria KRUS32014, 2015, 2016
  24.Partner Stocznia Sp. z o.o.22015, 2016, 2017
  25.Fundusz Hipoteczny Familia S.A.12015, 2016, 2017
  26.Por Develop S.A.12010, 2011, 2012
  27."LA MANIA" Sp. z o. o.12014
  28.Wojskowa Akademia Techniczna12016
  29.Spółki kapitałowe prawa handlowego różnych branż w tym
  z kapitałami inwestorów zagranicznych
  rocznie kilkadziesiąt jednostekw latach: 1996-2017
 6. Doświadczenie w audycie projektów unijnych i innych środków pomocowych – wykonaliśmy kilkadziesiąt audytów
  między innymi dla niżej wymienionych jednostek:
  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
  3. Mostostal Warszawa S.A.,
  4. NSZZ Solidarność,
  5. Związek Nauczycielstwa Polskiego,
  6. Fundacja Instytut Spraw Publicznych,
  7. Stowarzyszenie „CROSS”,
  8. Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna,
  9. Femmes de Beaute Sp. Jawna,
  10. Polexpert Sp. z o.o.,
  11. Instytut Laudator Sp. z o.o.,
  12. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa,
  13. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich,
  14. Fundacja TUS,
  15. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo,
  16. Fundacja Przyjaciółka,
  17. Stowarzyszenie Nasz Dom,
  18. WRZOS,
  19. Inne.
 7. Audyt sprawozdań finansowych, doradztwo, szkolenia i inne usługi w organizacjach pozarządowych w ostatnich latach:
  1. Polski Czerwony Krzyż
  2. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
  3. Caritas Polska
  4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  5. Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
  6. Fundacja Instytut Spraw Publicznych
  7. Fundacja WWF Polska
  8. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
  9. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
  10. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
  11. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
  12. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
  13. Polsko – Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
  14. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych (…) "CROSS"
  15. Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera
  16. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
  17. Fundacja "Pro Caritate"
  18. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
  19. Caritas Archidiecezji Warszawskiej
  20. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
  21. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  22. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny
  23. Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych
  24. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
  25. Towarzystwo "Nasz Dom"
  26. Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
  27. Fundacja Przyjaciółka
  28. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
  29. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
  30. Fundacja "Unia Pomocy Niepełnosprawnym-Szansa"
  31. Polski Związek Motorowy Zarząd Główny
  32. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
  33. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
  34. Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie
  35. Polskie Towarzystwo Socjologiczne
  36. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
  37. Okręgowa Rada Adwokacka
  38. Krajowa Izba Architektów
  39. Fundacja HABITAT FOR HUMANITY POLAND
  40. Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii
  41. Krajowa Rada Radców Prawnych
  42. STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "DROGA"
  43. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW GDAŃSKA
  44. Stowarzyszenie Św. Faustyny "FIDES"
  45. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Śląskiej Chorągwi
  46. Stowarzyszenie Koalicja Karat
  47. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska
  48. Fundacja Galerii Foksal
  49. Komenda Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP
  50. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej im. Aleksandra Kamińskiego
  51. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Krakowskiej
  52. Fundacja Pomocy Społecznej
  53. Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim
  54. Fundacja Braterskiej Pomocy Świętego Huberta
  55. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska
  56. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego
  57. Chorągiew Dolnośląska ZHP
  58. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej
  59. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego
  60. Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego
  61. Fundacja Elektrowni Rybnik
  62. Fundacja Pomoc Potrzebującym
  63. Związek Pracodawców-Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej
  64. Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"
  65. Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego
  66. Fundacja Poszanowania Energii
  67. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
  68. Fundacja TVN Nie Jesteś Sam
  69. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu
  70. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
  71. Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo"
  72. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
  73. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
  74. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"
  75. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
  76. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
  77. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
  78. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
  79. Hospicjum Św. Kamila
  80. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "TACY SAMI" w Łowiczu, Warsztat Terapii Zajęciowej
  81. Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "KLUCZ"
  82. Oddział Warmińsko - Mazurski Polskiego Związku Głuchych
  83. Fundacja "VALETUDINARIA"
  84. Stowarzyszenie Wspólnota Polska
  85. Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha
  86. Fundacja Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010
  87. Hospicjum Im. Św. Maksymiliana Kolbego W Koszalinie
  88. Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny ZOZ Zgromadzenie Księży Marianów
  89. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie
  90. Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza
  91. Środkowoeuropejska Fundacja Edukacyjna
  92. Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM im. Św. Łazarza
  93. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie
  94. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" - 80
  95. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
  96. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Zakład dla Niewidomych w Laskach
  97. Cal. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  98. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
  99. Stowarzyszenie Charytatywne "ŻYĆ GODNIE" Warsztat Terapii Zajęciowej
  100. Warsztaty Terapii Zajęciowej Przy Stowarzyszeniu "Radość" W Dębicy
  101. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny
  102. Związek Nauczycielstwa Polskiego
  103. Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą"
  104. Fundacja ePaństwo
  105. Fundacja Dobrej Edukacji
  106. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
  107. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
 8. Inne usługi rewizyjne (poświadczające) wykonywaliśmy natomiast między innymi dla:
  1. Elektrociepłowni Warszawskich S.A.,
  2. PSE SERWIS, Spółka z o.o.,
  3. Instytutów naukowo – badawczych i zakładów doświadczalnych,
  4. firm budowlanych wykonujących kontrakty długoterminowe,
  5. organizacji pozarządowych.
 9. Lista biegłych rewidentów współpracujących z podmiotem uprawnionym:
  Lp.Imię i nazwisko (nr w rej.)Nr w rejestrze
  1.Zofia Bryńska(11218)
  2.Andrzej Glinkowski(9917)
  3.Piotr Habib(1056)
  4.Jerzy Jachimowski(1302)
  5.Michał Więckowski(10836)
  6.Przemysław Karwowski(10568)
  7.Albin Marszałek(8554)
  8.Janusz Wisłowski(10727)
  9.Wacława Wojtkiewicz(4427)
  10.Marianna Longina Żuchowska(6301)
  11.Grazyna Wojnarowicz(12739)
  12.Agnieszka Karwowska(12241)
  13.Teresa Chwojnicka(5544)
  14.Ewa Kurek(12342)
  15.Bogdan Gajos(944)
  16.Jerzy Pasakalik(12799)
 10. Zatrudniamy do współuczestniczenia w badaniu sprawozdań finansowych także aplikantów i asystentów.
 11. Biegli rewidenci sprawujący funkcje w Zarządzie (wchodzący w skład Zarządu):
  Lp.Imię i nazwiskoFunkcja w ZarządzieNumer w rejestrze (na liście biegłych rewidentów)
  1.Przemysław KarwowskiPrezes Zarządu10568
 12. Zestawienie możliwości świadczenia usług komplementarnych i dorobku w dziedzinach rachunkowości
  i kontroli wewnętrznej – oprócz badania sprawozdań finansowych:
  1. wykonujemy usługi doradztwa w zakresie rachunkowości i podatków (w tym rachunkowości informatycznej):
   1. opracowaliśmy dokumentację przyjętych zasad (politykę) rachunkowości (w tym zakładowe plany kont i pozostałą dokumentację) między innymi dla:
    • Kopalni Węgla Brunatnego „ADAMÓW” k. Konina,
    • wszystkich instytutów naukowo – badawczych i zakładów doświadczalnych rolnictwa,
    • zespołu 18-tu hurtowni towarów,
    • firm zagranicznych „POLDRIM”, Spółka z o.o. w Falentach k. Warszawy oraz ITA TELECOM, Spółka z o.o. w Szczecinie,
    • Związku Nauczycielstwa Polskiego,
    • Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
    • Instytutu Technologii Elektronowej,
    • Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
    • P.I.P. INSTAL WARSZAWA S.A.,
    • Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
    • Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta,
    • spółek poligraficznych,
    • Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,
    • Związek Harcerstwa Polskiego,
    • wielu innych podmiotów (w szczególności spółek prawa handlowego i organizacji po¬zarządowych pożytku publicznego).
   2. opracowaliśmy zakładowe instrukcje sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych między innymi dla:
    • Kopalni Węgla Brunatnego „ADAMÓW” w Turku,
    • SYNTEX S.A. w Łowiczu,
    • Zakładów Tłuszczowych w Warszawie S.A;
   3. wykonujemy wyceny spółek do połączeń, podziałów, przekształceń;
  2. prowadzimy audyty zewnętrzne z realizacji projektów pomocowych w szczególności dofinansowywanych z Unii Europejskiej;
  3. prowadzimy działalność wydawniczą w zakresie poradników z rachunkowości i kontroli wewnętrznej;
  4. świadczymy usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości dla księgowych, kontrolerów zakładowych, biegłych rewidentów (szkolenia obligatoryjne), i członków zarządów oraz księgowych organizacji pozarządowych pożytku publicznego; prowadzimy przy Spółce niepubliczną placówkę oświatową „Prywatną Szkołę Rachunkowości” – prowadzącą szkolenia księgowych i biegłych rewidentów;
  5. prowadzimy usługowo księgi rachunkowe dla osób prawnych o różnorodnym profilu działalności w tym doradztwo podatkowe i rozliczenia z ZUS.

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi Spółka z o.o. w Warszawie.