Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK
02-777 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 98
tel. +48 (22) 644 27 67
tel./fax: +48 (22) 644 27 62
e-mail: perfectumaudit@perfectumaudit.pl
Sekretariat czynny do godz. 16:00

Zakres usług świadczonych na rzecz organizacji społecznych

Od prawie dwudziestu lat prowadzimy naszą działalność na rzecz organizacji pozarządowych. Współpracujemy ściśle z wieloma fundacjami, związkami i stowarzyszeniami wykonując na rzecz tych organizacji usługi audytorskie i doradcze, przez co dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym mając ogólnopolski przegląd zagadnień dotyczących rachunkowości i podatków w organizacjach społecznych.

Do najczęściej wykonywanych przez nas usług na rzecz III sektora należą:

 1. badania sprawozdań finansowych,
 2. audyty zewnętrzne projektów finansowanych z funduszy europejskich,
 3. audyty zewnętrzne projektów finansowanych przez PFRON i inne instytucje krajowe,
 4. audyty zewnętrzne projektów finansowanych przez instytucje międzynarodowe takiej jak: Komisja Europejska, ONZ, w tym w ramach 7 Programu Ramowego, EuropeAid i innych;
 5. stały nadzór nad prowadzeniem rachunkowości,
 6. stałe doradztwo w zakresie rachunkowości i podatków,
 7. prowadzenie i pomoc przy postępowaniach kontrolnych,
 8. opracowywanie wniosków w sprawach o wydanie wiążących interpretacji podatkowych,
 9. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 10. szkolenia.

Wykaz

organizacji pozarządowych i innych organizacji społecznych, dla których wykonaliśmy nasze usługi w zakresie audytu sprawozdań finansowych, doradztwa, szkoleń i innych

 1. Polski Czerwony Krzyż
 2. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
 3. Caritas Polska
 4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 5. Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych
 6. Fundacja Instytut Spraw Publicznych
 7. Fundacja WWF Polska
 8. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
 9. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
 10. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 11. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
 12. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
 13. Polsko – Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
 14. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych (…) "CROSS"
 15. Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
 17. Fundacja "Pro Caritate"
 18. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 19. Caritas Archidiecezji Warszawskiej
 20. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
 21. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
 22. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny
 23. Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych
 24. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego
 25. Towarzystwo "Nasz Dom"
 26. Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
 27. Fundacja Przyjaciółka
 28. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
 29. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 30. Fundacja "Unia Pomocy Niepełnosprawnym-Szansa"
 31. Polski Związek Motorowy Zarząd Główny
 32. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
 33. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
 34. Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie
 35. Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 36. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
 37. Okręgowa Rada Adwokacka
 38. Krajowa Izba Architektów
 39. Fundacja HABITAT FOR HUMANITY POLAND
 40. Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii
 41. Krajowa Rada Radców Prawnych
 42. STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "DROGA"
 43. Związek Harcerstwa Polskiego CHORĄGIEW GDAŃSKA
 44. Stowarzyszenie Św. Faustyny "FIDES"
 45. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Śląskiej Chorągwi
 46. Stowarzyszenie Koalicja Karat
 47. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska
 48. Fundacja Galerii Foksal
 49. Komenda Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP
 50. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej im. Aleksandra Kamińskiego
 51. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Krakowskiej
 52. Fundacja Pomocy Społecznej
 53. Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim
 54. Fundacja Braterskiej Pomocy Świętego Huberta
 55. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska
 56. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego
 57. Chorągiew Dolnośląska ZHP
 58. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej
 59. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego
 60. Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego
 61. Fundacja Elektrowni Rybnik
 62. Fundacja Pomoc Potrzebującym
 63. Związek Pracodawców-Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej
 64. Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"
 65. Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego
 66. Fundacja Poszanowania Energii
 67. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
 68. Fundacja TVN Nie Jesteś Sam
 69. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu
 70. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
 71. Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo"
 72. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 73. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 74. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "TEATR GRODZKI"
 75. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
 76. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
 77. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
 78. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
 79. Hospicjum Św. Kamila
 80. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "TACY SAMI" w Łowiczu, Warsztat Terapii Zajęciowej
 81. Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "KLUCZ"
 82. Oddział Warmińsko - Mazurski Polskiego Związku Głuchych
 83. Fundacja "VALETUDINARIA"
 84. Stowarzyszenie Wspólnota Polska
 85. Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha
 86. Fundacja Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010
 87. Hospicjum Im. Św. Maksymiliana Kolbego W Koszalinie
 88. Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny ZOZ Zgromadzenie Księży Marianów
 89. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie
 90. Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza
 91. Środkowoeuropejska Fundacja Edukacyjna
 92. Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM im. Św. Łazarza
 93. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie
 94. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" - 80
 95. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
 96. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Zakład dla Niewidomych w Laskach
 97. Cal. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 98. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
 99. Stowarzyszenie Charytatywne "ŻYĆ GODNIE" Warsztat Terapii Zajęciowej
 100. Warsztaty Terapii Zajęciowej Przy Stowarzyszeniu "Radość" W Dębicy
 101. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny
 102. Związek Nauczycielstwa Polskiego
 103. Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą"
 104. Fundacja ePaństwo
 105. Fundacja Dobrej Edukacji
 106. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
 107. Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

PERFECTUM-AUDIT, Warszawa - Audyt w NGO/OPP - organizacje pozarządowe i pożytku publicznego.